Inleveren voor 29 Maart  2019
    Beste Wandelvriend/innen; De Algemene Leden vergadering voor het jaar 2019 zal plaatsvinden  op  Vrijdag  22  maart  in  Café - zaal Bergerac  schaapsweg  24   aanvang 20.00 uur. Volgens rooster is  aftredend  Dhr. Jos van der Vorst  hij  stelt  zich weer herkiesbaar  tegen kandidaten kunnen zich opgeven bij de  secretaris voor 01 maart 2019.   De uitnodiging voor deze vergadering  volgt ter zijner tijd. Tevens willen wij jullie nu reeds laten weten dat de werkver- gadering voor de Aspergeswandeling en  de Z.A.W.T. Serie 2019  wordt gehouden op Vrijdag 05  April  2019  in Café - zaal Bergerac schaapsweg 24 St.Odiliënberg aanvang 20.00 uur U ontvangt hiervoor geen extra uitnodiging meer. Hopende U met deze informatie voldoende te hebben ingelicht  verblijven wij met de meest sportieve  wandelgroeten,                  Het  Bestuur van  W.V.”Roerdal’87”
BUSREIS      07 - 04 - 2019 De eerste  busreis van W.V.”Roerdal '87” in 2019 zal ons naar Neerpelt  België  voeren  waar de W.S.V. De Dommeltrippers  hun Kolisbostocht  organiseren. De  leden  van  W.V."Roerdal ’87"  kunnen  de  afstanden van  5 - 7 - 10 -13 - 18   lopen  en voor de snelle lopers is er de 22  Km. Wij vertrekken precies om 08.00 uur vanaf de parkeerplaats van  Café ”Bergerac” Schaapsweg  24 St. Odiliënberg.    Opgavenbon bij de Secretaris  inleveren, adres zie onder bestuur.
Mededelingen
Webmaster: Jac Vosdellen
                                         Bestuursmededelingen